Aktualności

  • Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem kierunków prowadzonych na UŚ oraz kryteriami przyjęć na studia w roku akademickim 2023/2024.

Internetowa Rejestracja Kandydatów (IRK) na studia w nowym roku akademickim 2023/2024, na wszystkie rodzaje studiów: I i II stopnia, jednolite magisterskie, odbywane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, rozpocznie się 1 czerwca 2023 roku o godzinie 12.00. Rekrutacja potrwa do 30 września 2023 roku.

Harmonogram rekrutacji przewiduje nabór podstawowy oraz nabory uzupełniające. Nabory uzupełniające będą uruchamiane tylko wtedy, jeśli w naborze poprzednim nie zostanie wypełniony limit miejsc na kierunku.

W rektoracie Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 12 w Katowicach w pokoju nr 0.29 działa punkt informacyjny dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowo można się z nami skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: rekrutacja@us.edu.pl) lub poprzez fanpage na Facebooku: – Rekrutacja UŚ, gdzie kandydaci są informowani na bieżąco o najważniejszych kwestiach dotyczących procesu rekrutacji oraz udzielane są odpowiedzi na pytania nurtujące zainteresowanych studiowaniem na UŚ.


Źródło informacji
https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-rok-akademicki/

  • To historyczna chwila – Politechnika Śląska uruchomiła Oddział Wydziału Architektury w Katowicach

20 marca 2023 r. Politechnika Śląska oficjalnie uruchomiła Oddział Wydziału Architektury w Katowicach. Oddział mieści się przy ul. Krasińskiego 8 w gmachu Wydziałów Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Inżynierii Materiałowej. W uroczystości, która odbyła się w odnowionych ze środków Miasta Katowice i Politechniki Śląskiej wnętrzach Oddziału uczestniczyli: Jego Magnificencja Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk, Prezydent Miasta Katowice dr inż. Marcin Krupa, dziekani, przedstawiciele wielu instytucji, z którymi współpracuje uczelnia, zaproszeni goście, partnerzy, uczestnicy procesu inwestycyjnego, pracownicy wydziału, studenci I-roku. Otwarcie Oddziału to dla Politechniki Śląskiej oraz miasta Katowice ważna, historyczna chwila.

– Po przyłączeniu w 1922 roku Górnego Śląska do Rzeczpospolitej, duża cześć przemysłu tego regionu znalazła się na terenie Polski. W związku z tym stały się potrzebne kadry do kształcenia w zakresie obsługi przemysłu oraz do realizacji różnych projektów. Pojawiła się wtedy idea utworzenia wyższej szkoły technicznej w Katowicach. Nie udało się tego pomysłu zrealizować przed wojną, natomiast powstały wtedy Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe. Była to szkoła średnia zorganizowana na wzór szkoły wyższej, z wydziałami i kształceniem bardzo podobnym do realizowanego w ówczesnych uczelniach. Po II wojnie światowej ŚTZN funkcjonowały do lat 70-tych. Wtedy Politechnika Śląska przejęła te obiekty i realizuje w nich model kształcenia, który był zaplanowany przed wojną. Jest to kształcenie w wielu dyscyplinach, w wielu obszarach badawczych właśnie w zabytkowych budynkach przy ul. Krasińskiego – przypomina rektor Politechniki Śląskiej, prof. Arkadiusz Mężyk. – Obecnie kolejny, czwarty już wydział dołącza do grona jednostek kształcących w Katowicach. Staramy się sukcesywnie modernizować infrastrukturę. Dzięki rozmiarom tych przestrzeni, możliwości są olbrzymie. Chcemy by było to miejsce, gdzie nasze katowickie wydziały będą się integrowały, gdzie będzie realizowane nowoczesne kształceni. Dzięki temu będą tu powstawały interdyscyplinarne zespoły badawcze oraz projekty. Oddział Wydziału Architektury mającego swoją główną siedzibę w Gliwicach, będzie stanowił doskonałą reprezentację w stolicy województwa – dodaje rektor.

Warto także krótko przypomnieć, że po drugiej wojnie światowej w 1945 roku utworzono Oddział Architektury w ramach Wydziału Inżynieryjno-Budowlanego. W 1971 roku powołano Instytut Architektury i zmieniono nazwę wydziału na Wydział Budownictwa i Architektury. W 1977 roku powołano Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Po 45 latach w 2022 utworzono Oddział Katowicki Wydziału Architektury, w którym studia rozpoczęli pierwsi studenci. Natomiast w 2023 roku po przeprowadzonym kapitalnym remoncie i wyposażeniu pomieszczeń dokonano uroczystego otwarcia oddziału oraz udostępnienia nowych przestrzeni studentom.

– Jest to ważna dla Wydziału chwila – mamy możliwość kształcić studentów oraz prowadzić badania naukowe, a także prace projektowo-twórcze bezpośrednio tutaj, w Katowicach, w stolicy Śląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W dobie rosnącej konkurencyjności nie mogło nas tutaj nie być.  Katowice to stolica metropolii i centrum wszystkich wydarzeń w Regionie. Dzisiaj otwieramy nowoczesne, atrakcyjne i inspirujące, pomieszczenia oddziału w Katowicach – mówi prof. arch. Klaudiusz Fross, dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

Przełomowym momentem dla uruchomienia oddziału Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej w Katowicach było przyznanie przez Prezydenta Miasta Katowice dotacji na: Katowickie Laboratorium Przyszłości, Transportu, Architektury, Urbanistyki, Budownictwa, Designu i Sztuk Plastycznych (wspólnie z Wydz. Transportu i Inżynierii Lotniczej).

– Bardzo się cieszę, że Katowice są miejscem, gdzie będzie można studiować architekturę właśnie na Politechnice Śląskiej, która jest jedną z najważniejszych uczelni w naszym regionie. Mam nadzieję, że te pomieszczenia, które zostały przygotowane dla studentów Wydziału Architektury pomogą w poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy, dla wspólnego tworzenia przyszłości Katowic i Górnego Śląska oraz całej Polski. To się już dzieje. Absolwenci Architektury Politechniki Śląskiej współtworzyli przestrzeń miejską, a studenci obecnie biorą udział w kilku projektach, np. rozwinięcia kampusu przy ul. Krasińskiego. Będzie to przestrzeń przyjazna dla studentów i mieszkańców. To dla mnie wielka wartość, że dziś możemy korzystać z wiedzy i umiejętności zarówno wykładowców, jak i samych studentów, którzy mają nieograniczone pomysły. Patrząc na same Katowice – są one takim miejscem, gdzie przeplatają się różne style architektoniczne, są miastem nowoczesnym, gdzie powstaje wiele nowych obiektów, z reguły projektowanych przez absolwentów Politechniki Śląskiej – mówi dr inż. Marcin Krupa, prezydent Katowic i absolwent Politechniki Śląskiej.

Pomieszczenia Oddziału stanowią uzupełnienie bazy Gliwickiej. W Katowicach powstała nowoczesna, wielofunkcyjna, multimedialna sala dydaktyczna z pracownią komputerową na 15 stanowisk, na wykłady, konsultacje, seminaria, szkolenia, z 3 tablicami multimedialnymi, zajęcia stacjonarne, on-line, hybrydowe; kolejna to pracownia architektoniczna – materiałoteka i wzorcownia detalu architektonicznego i konserwatorskiego, makieciarnia, umożliwiająca, prace własne, prezentacje, pokazy, konsultacje; pracownia ceramiki, szkła i witrażu z piecami do fusingu szkła i ceramicznym (w trakcie realizacji); pokój socjalny pracownika; biuro oddziału; hol wystawowy; strefa studenta architektury. Zasponsorowane zostały wyposażenie meblowe – przez firmę Weninger oraz wyposażenie sztukatorskie, przekazane przez MaxymArt.

– Mając w osobie Pana Prezydenta sprzymierzeńca, możemy tylko piąć się w górę. To wyjątkowy prezydent, który wie, że inwestycje w szkolnictwo wyższe, w naukę, procentują i przyczyniają się bezpośrednio do rozwoju miasta. Wydział, będąc teraz także w Katowicach, chce aktywnie uczestniczyć w rozwoju miasta, mieć wpływ na jego upiększanie, na jakość przestrzeni publicznych, na wzrost jakości życia, jesteśmy do dyspozycji i otwarci na współpracę, można będzie na nas polegać przy konsultacjach społecznych, planowaniu, programowaniu i koncepcjach dla nowych inwestycji. (…) Chciałbym podziękować Wszystkim, dzięki którym powstał Oddział. Wiele osób organizowało, projektowało, nadzorowało, pomagało i współpracowało, był to duży zbiorowy wysiłek, Wszystkim Wam Dziękuję za pomoc i wsparcie – podsumowuje Klaudiusz Fross.

Wydział Architektury Politechniki Śląskiej zajmuje miejsca na podiach wielu najważniejszych ogólnych i branżowych rankingów, np. na liście Perspektyw dwukrotnie 2 miejsce, w rankingu Builder dwukrotnie 1 miejsce, dwukrotnie kat. A, którą ma obecnie. Ponadto prawa habilitowania, w najnowszej ocenie Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PAKA) kierunek Architektura uzyskał wyróżnienie jako „doskonały”

Jadwiga Witek

  • Ponad 1000 kandydatów odwiedziło UE Katowice podczas Dnia Otwartego 2023!

15 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach odbyło się jedno z największych wydarzeń skierowanych do kandydatów na studia. Dla naszych gości przygotowaliśmy 18 wyjątkowych wykładów, 6 interesujących prelekcji, ponad 30 stoisk z kierunkami studiów oraz ofertą organizacji studenckich, a także wiele innych specjalnych atrakcji! Nie zabrakło wspaniałych wrażeń, mnóstwa świetnej zabawy, uśmiechów i wyjątkowych przeżyć! 🙂

andydaci przyjechali do nas licznie zarówno z okolicznych miejscowości, jak i dalszych regionów. Goście chętnie uczestniczyli w przygotowanych wykładach m.in. o tematyce związanej z finansami, gospodarką, dziennikarstwem, a także ekonomią. Ogromnym zainteresowaniem, jak co roku, cieszyły się nasze specjalne stoiska, gdzie można było dowiedzieć się więcej nt. zasad rekrutacji, wyjazdów zagranicznych w czasie studiów oraz swojej przyszłej kariery.

Oprócz wykładów, na kandydatów czekało jeszcze sporo innych atrakcji. Tego dnia mogli poznać nasze organizacje studenckie i koła naukowe, zagrać w gry planszowe oraz wziąć udział w wycieczce po kampusie.

W holu budynku Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych na kandydatów czekała także fotobudka, dzięki której mogli uwiecznić swoje pierwsze dni na Uczelni. Nie zabrakło DJ-a oraz poczęstunku przygotowanego przez pobliską kawiarnię 9 3/4 Cafe.

W trakcie Dnia Otwartego odbył się też Festiwal Kierunków, podczas którego w rozmowie z wykładowcami i studentami kandydaci mogli uzyskać odpowiedzi na pytania związane ze studiowaniem na poszczególnych kierunkach oferowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. 

Specjalne podziękowania należą się wszystkim osobom zaangażowanym w organizację Dnia Otwartego. Kilkudziesięciu wolontariuszy i ambasadorów oraz dziesiątki pracowników naukowych i administracyjnych dzięki wzajemnej współpracy razem sprawili, że wydarzenie zorganizowane było na najwyższym poziomie.

Dziękujemy za tak liczny udział w Dniu Otwartym. Mamy nadzieję, że kandydaci, którzy przybyli do nas zostaną studentami Uniwersytetu Ekonomicznego i spotkamy się z nimi w nowym roku akademickim 2023/2024. Pełna oferta UE Katowice dostępna jest na stronie: ue.katowice.pl.

Życzymy powodzenia na maturze!

Zapraszamy do śledzenia naszego wydarzenia na Facebooku, gdzie już wkrótce pojawi się pamiątkowa galeria zdjęć.

Centrum Marketingu


Źródło informacji
https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/ponad-1000-kandydatow-odwiedzilo-ue-katowice-podczas-dnia-otwartego-2023.html

  • Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej

Prezentacja oferty edukacyjnej Politechniki Śląskiej, spotkania ze studentami oraz przedstawicielami kół naukowych, zwiedzanie wydziałów oraz wykład „Czy można zobaczyć dźwięk?” – już 31 marca odbędzie się Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej. Podczas imprezy będzie można także zagrać w szachy z… robotem!

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej to okazja dla kandydatów na studia by poznać Uczelnię, porozmawiać z naukowcami czy studentami. Spotkanie odbędzie się 31 marca 2023 roku od godziny 10.00 w Centrum Edukacyjno-Kongresowym przy ul. Konarskiego 18B w Gliwicach.

Podczas wydarzenia kandydaci będą mogli zapoznać się z ofertą kształcenia na Politechnice Śląskiej, którą przedstawi dr hab. inż. Jarosław Brodny, prof. PŚ. Następnie dr. inż. Bogusław Ziębowicz podczas swojego wykładu wyjaśni „Czy można zobaczyć dźwięk?”.  Na zainteresowanych czekać będą stoiska wydziałów, kół naukowych oraz samorządu studenckiego. Tam będzie można dowiedzieć się więcej o tym jak studiuje się na Politechnice Śląskiej i co oferuje uczelnia. Podczas Dnia Otwartego będzie okazja by zwiedzić wydziały naszej uczelni.

Podczas Dnia Otwartego na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej będzie można zgrać w szachy z robotem opracowanym przez studentów tego Wydziału oraz Wydziału Elektrycznego. Robot czeka na śmiałków w godzinach od 13.00 do 14.00.

Ramowy plan Dnia Otwartego:

10:00 – Aula A – przedstawienie oferty kształcenia na Politechnice Śląskiej 

11:00-13:00 – parter i I piętro Centrum Edukacyjno-Kongresowego – spotkania z przedstawicielami wydziałów, samorządów studenckich i kół naukowych

13:00 – zwiedzanie wydziałów


Źródło informacji
https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/dzien-otwarty-politechniki-slaskiej-2/